ADN12: Z Maciejem Bennewiczem - czym jest coaching, kim są moi mistrzowie

ADN12: Z Maciejem Bennewiczem - czym jest coaching, kim są moi mistrzowie

3 0 3 years ago
W kolejnej rozmowie Maciej Bennewicz opowiada, dlaczego zapragnął być coachem, kim są jego mistrzowie, mówi o swoich najtrudniejszych sytuacjach, o czym powinni pamiętać adepci coachingu. To tylko niektóre wątki tej niezwykle ciekawej rozmowy.

Find us on Facebook